PKK: 37 yıldır sürdürülen tarihi 15 Ağustos Kahramanlık Yürüyüşü’nü selamlıyoruz

0
167

PKK Yürütme Komitesi, 15 Ağustos Atılımı’nın yıldönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

“PKK, “Tarihi 15 Ağustos 1984 Devrimci Gerilla Atılımının 37’nci yıldönümünü yaşıyoruz. Kürt halkı ve Kürdistan Özgürlük Hareketi olarak tam 37 yıldır faşist, sömürgeci ve soykırımcı zihniyet ve siyasete karşı kesintisiz bir özgürlük savaşı yürütüyoruz. Son 37 yıldır Kürt varlığı ve özgürlüğü adına her şeyi bu Ulusal Kahramanlık Direnişi temelinde kazanmış bulunuyoruz. Önder Apo öncülüğünde ve on binlerce şehit vererek yürüttüğümüz bu kutsal mücadele, bugün tüm Ortadoğu’yu ve dünyayı etkiler hale gelmiş durumdadır. İnsanlık için özgürlük umutlarını hep taze tutmakta, herkese özgürlük bilinci ve cesaret aşılamaktadır” dedi.

38. YILDA DAHA GÜÇLÜ SAVAŞIP, BÜYÜK BAŞARACAĞIZ

PKK açıklamasında şu hususlara yer verildi:

“Bunlar temelinde, partimiz öncülüğünde 37 yıldır özgürlük ve demokrasi için kesintisiz sürdürülen tarihi 15 Ağustos Kahramanlık Yürüyüşünü selamlıyoruz. Başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların, kahraman gerilla güçlerimizin, yurtsever halkımızın, kadınların ve gençlerin, tüm devrimci-demokratik dostların 15 Ağustos Ulusal Diriliş ve Gerilla Bayramını kutluyoruz. Tarihi büyük atılımın ölümsüz komutanları Agit ve Zilan Yoldaşlar şahsında, yine büyük 15 Ağustos şehitlerimiz Zeki Şengali, Atakan Mahir ve Agit Garzan yoldaşlar şahsında tüm kahraman şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin anısına yüksek bağlılık temelinde yürüteceğimiz 38’inci yıl mücadelesinde daha güçlü savaşıp daha büyük başaracağımızı belirtiyoruz.

Bilindiği gibi, 12 Eylül faşist-askeri rejimine karşı gelişen Devrimci Gerilla Atılımı, 15 Ağustos 1984 günü Eruh ve Şemdinli’de gerçekleştirilen gerilla eylemleriyle başladı. 37 yıl önce Eruh ve Şemdinli’de çakan özgürlük kıvılcımı, 37 yıl boyunca tüm zorluk ve engellere karşı gelişip büyüyerek, bugün tüm Kürdistan’ı ve Türkiye’yi içine alan, Ortadoğu ve dünyayı da derinden etkileyen bir özgürlük alevi haline geldi. Önder Apo’nun geliştirdiği Demokratik Modernite Çizgisinde somutlaşan bu özgürlük ve demokrasi alevi bugün tüm bölgeyi ve dünyayı aydınlatıyor, insanlık için özgür yaşam umudu oluyor. Son yarım asrın alacakaranlık ortamında hiç kimsenin başaramadığını, böylece Apocu deha başarmış bulunuyor.  

Çok iyi biliyoruz ki, son 37 yıldır Kürt varlığı ve özgürlüğü adına Kürdistan’da her şey 15 Ağustos Gerilla Atılımı temelinde kazanıldı. Tarihi 1982 Büyük Zindan Direnişini dağa ve gerillaya taşıyan bu kahramanlık atılımı olmasaydı, bugün Kürtlük ve Kürdistan adına elle tutulur hiçbir şey kalmamış olacaktı. Her tarafı faşist baskı ve zulüm, işgal ve soykırım, pasifizm ve teslimiyet, işbirlikçilik ve ihanet saracaktı. Kürdistan toprakları her türlü çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun, uşaklığın ve gericiliğin, erkek egemenliğinin ve kadın köleliğinin alanı haline gelecekti. İşte bir özgürlük kıvılcımı olarak çakan 15 Ağustos Devrimci Atılımı ve bu temelde gelişen 37 yıllık kahramanca mücadele tüm bunları değiştirdi.

KÜRDİSTAN’IN ÇEHRESİ 15 AĞUSTOS İLE AYDINLANDI

Kürdistan’ın çehresi 15 Ağustos Gerilla Atılımıyla aydınlandı. Kürtler özgürlük adına her şeyi 15 Ağustos Atılımı temelinde kazandılar. Özgürlük ruhu, bilinci, iradesi, cesareti, fedakârlığı, örgütü ve eylemi bu temelde gelişti. En büyük kazanım olan Önderlik ve Şehitler gerçeği, partileşme ve gerillalaşma bu temelde var oldu. Halkımız ve Kürdistan toprağı, kendini savunan ve düşmanından intikam olan öz savunma gücüne kavuştu. Tarihin en büyük özgürlük eylemi olan Kadın Özgürlük Devrimi bu temelde ortaya çıktı. Gençlik ve kadın öncülüğündeki halk direnişi ve demokratik uluslaşma, herkese ilham veren bir çekim merkezi olma konumu kazandı. Tüm yanlış ve yanılgılar bu temelde düzeltilerek, Önder Apo öncülüğünde Kürtler, özgür bir halk olarak dünyaya yeniden doğdular; gerçek bir hakikat bilincine ulaşıp, tüm insanlığa öncülük eden bir Hakikat Devrimi yürütür hale geldiler.

TÜRKİYE VE ORTADOĞU İÇİN ÖZGÜR YAŞAM UMUDU BUGÜN BU TEMELDE CANLIDIR

Kuşkusuz 15 Ağustos Devrimci Gerilla Atılımı, Kürtler için bir aydınlanma ve özgürleşme hareketi olduğu kadar, aynı zamanda Türkiye ve Ortadoğu için de bir aydınlanma ve demokratikleşme hareketiydi. 15 Ağustos Atılımı temelinde gelişen 37 yıllık tarihi mücadele Türkiye ve Ortadoğu’nun çehresini değiştirdi. Tüm yalan ve hilelerin maskesini düşürüp, Kürt özgürlüğü temelinde Ortadoğu ve insanlık gerçeğini açığa çıkardı. İşgalci ve yayılmacı faşist Türk zihniyetini darbeleyerek, Ortadoğu insanını ve halklarını kendine getirdi. Demokratik ulus çizgisinde tüm halkların ve farklılıkların bir arada özgürce yaşamasının yolunu açtı. Çok açık ki, Türkiye ve Ortadoğu’da özgür ve demokratik yaşam umudu bugün bu temelde canlıdır ve gelecek de bu temelde yaratılacaktır.

GERİLLA VURDUKÇA AKP-MHP FAŞİZMİ PUL PUL DÖKÜLMEKTEDİR

Tüm bu gelişmelerin günümüzde de bütün yakıcılığı ve kapsamı ile yaşanmakta olduğu açıktır. Kahraman gerilla güçlerimiz, başta Metina, Zap ve Avaşin olmak üzere tüm Medya Savunma Alanlarında, Kürdistan ve Türkiye’nin tüm dağlarında ve kentlerinde bugün de Eruh ve Şemdinli Ruhuyla, 15 Ağustos Atılım ve Zafer Ruhuyla mücadele etmekte, AKP-MHP faşizmine kahredici ve öldürücü darbeler vurmaktadır. Gerilla vurdukça halkımız ve demokratik güçler bilinçlenip ayağa kalkmakta, AKP-MHP faşizmini yıkıma götüren büyük bir Özgürlük Hamlesi dünyanın dört bir yanında gelişmektedir. Gerilla vurdukça AKP-MHP özel savaşının tüm maskeleri düşmekte, yalan ve hileleri bir bir açığa çıkmaktadır. AKP-MHP faşizmi pul pul dökülmekte ve kaçınılmaz son olan yıkıma doğru hızla yuvarlanmaktadır.

FAŞİST KATİLLERDEN HESAP SORMALIYIZ

Bu nedenledir ki, AKP-MHP faşizmi adeta çılgına dönmüş bir halde yeni yalan ve baskı yöntemleri üretmeye çalışmaktadır. Kürdistan ve Türkiye’yi yağma ve talan etmekten, her türlü ahlak dışı baskı yöntemini geliştirerek ırkçı-şoven katliam ve linç uygulamalarına kadar en aşağılık saldırılara başvurmaktadır. Gençleri, kadınları, halkı, demokratik siyaseti ezip sindirerek, bu temelde ömrünü biraz daha uzatmaya çalışmaktadır. Açık ki bütün bunlar güçlülüğünün değil, yaşadığı çöküş ve yıkılışın bir gereği olmaktadır. Yaşadığı derin çöküşü ve yıkılışı engelleyebilmek için bütün bunları yapmaktadır. O halde, AKP-MHP faşizmine bu fırsatı vermemek gerekir. Faşist saldırganlık karşısında kurbanlık koyun durumuna düşmemek gerekir. Bilinçli ve örgütlü bir antifaşist mücadeleyi her alanda geliştirerek, faşist katillerden hesap soran bir konuma ulaşmak gerekir.

ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ DAHA DA GELİŞTİRELİM

Çok açık ki, partimiz öncülüğünde kahraman gerillamızın ve halkımızın tarihi özgürlük mücadelesi 15 Ağustos Atılımının 38’inci yılında da Önderlik ve Şehitler çizgisinde sürecektir. Yaptığımız hazırlıklar temelinde 38’inci Atılım Yılı daha güçlü savaşılan ve daha büyük kazanılan bir yıl olacaktır. Hareketimiz ve halkımız, devrimci halk savaşı stratejisi temelinde tüm gücünü ve enerjisini AKP-MHP faşizmine karşı devrimci savaşa seferber edecek, bu temelde Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen Dem Dema Azadîyê ye hamlesini zafere götürecektir. Bu temelde de ulusal-demokratik sistemini geliştirecek, Türkiye ve Ortadoğu’yu mutlaka demokratikleştirecektir. Kürt halkını böyle bir mücadele ve gelişmeden alıkoymak artık mümkün değildir. 38’inci Atılım Yılı söz konusu bu gerçeği bir kez daha kanıtlayacaktır.

Bunlar temelinde, Önder Apo’nun, partili yoldaşların, halkımızın ve dostlarımızın 15 Ağustos Ulusal Diriliş ve Gerilla Bayramını bir kez daha kutluyor, başta kadınlar ve gençler olmak üzere herkesi olduğu yerde etkili ve coşkulu kutlamalar yapmaya davet ediyor, 15 Ağustos Atılım ve Zafer Çizgisinde kendini yenileyerek yurtsever halkımızı ve devrimci-demokratik dostlarımızı her alanda özgürlük ve demokrasi mücadelesini daha da geliştirmeye çağırıyoruz!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here