YJA Star, 15 Ağustos Atılımı’nın yıldönümü vesilesiyle açıklama yaptı

0
157

15 Ağustos Atılımı’nın yıldönümü nedeniyle açıklama yapan YJA Star, “ Önderliğimizin fikirleri ışığında, Agitler’in yolunda tereddütsüzce, halkımızın özgürlük savaşçıları olarak, fedaice savaşıp zafere ulaşma irade ve kararlılığındayız” dedi.

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı açıklaması şöyle:

“Yarattığı özgürlük paradigmasıyla, özgür yaşamı mümkün kılan Demokratik Modernite Önderi Rêber Apo’nun, özgür yaşamı yaratmak adına mevziilerde, zindanlarda ve sokaklarda tereddüt etmeden zafer yolunda bedel ödeyen, direnen, savaşan tüm yurtsever halkımızın ve yoldaşlarımızın; Halkımızın Diriliş Bayramı olan 15 Ağustos Atılımı’nı kutluyoruz. Büyük Komutan Mahsum Korkmaz (Agit) yoldaşımız şahsında özgürlük direnişine fedaice kendilerini adayan tüm direniş şehitlerimizi büyük bir saygı ve minnetle anıyor ve kutsal direnişlerini zaferle taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz.

Emperyalist güçler, Ortadoğu’yu sömürgeleştirme politikalarını gerçekleştirmek amacıyla, erkek egemen aklın ürünü olan ulus devletler eliyle, toplumların direniş dayanaklarını hedeflemişlerdir. Tekçi zihniyetin, tek devlet anlayışını esas alan ulus devletler, varlıklarını vahşi katliamlar üzerinden şekillendirmişlerdir. NATO-Gladio destekli, sömürgeci TC devleti, asimilasyon, inkar ve imha siyasetini, kuruluş aşamasından itibaren Kürdistan ve Anadolu’nun kadim halklarına uygulayarak, yüzyılın en büyük katliamlarına imza atmıştır. Ermeni halkının katliamıyla kuruluşunu ilan eden sömürgeci TC devleti, varlık koşullarını güçlendirmek için Rum, Keldani, Süryani, Asuri, Türkmen halklarını en vahşi soykırımlara tabi tutarak, Türklük mengenesi altında ezerek sindirmiştir. Yine 1921’de Karadeniz’de Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmesi ve daha sonraları da devrimci gençlik hareketlerinin öncü kadroları olan Deniz, İbrahim ve Mahirler’in katledilmesiyle Türkiye’de sosyalist hareketlerin tasfiyesi esas alınmıştır. Aynı dönemler, Kürt halkının büyük katliamlarla yüz yüze kaldığı en acılı dönemlere tekabül etmektedir. Varlığı yok sayılmak istenen halkımız parçalı da olsa TC faşizmi karşısında kesintisiz bir direnişin sahibi olmuştur. Kürt halkının direniş gerçekliğini ortadan kaldırmak isteyen sömürgeci TC devleti, Agiri, Zilan, Dersim, Hani ve Koçgiri’de ortaya çıkan onlarca Kürt başkaldırısını tarihte eşi benzeri görülmemiş bir imha saldırısıyla bastırarak yok etmeyi amaçlamıştır. Bu koşullar altında 1980’lere gelindiğinde yok olma sınırına gelen, iradesi kırılmış, inkar ve imha cenderesinde ezilmiş, adeta kendini inkar noktasına gelen bir halk gerçekliği ortaya çıkmıştır.

Kürdistan’da adeta ölüm sessizliğinin yaşandığı, toplum olarak savunma refleksini kaybetme ile yüz yüze gelmiş bir gerçeklik karşısında Önder APO’nun PKK’yi kurarak yoktan mücadeleyi geliştirmesi, tarihin seyrini değiştirmiştir. İşgalci TC devletinin 12 Eylül faşist-askeri darbesini geliştirerek Özgürlük Mücadelemizi tasfiye etme çabası Amed Zindanı’nda gelişen 14 Temmuz 1982 Büyük Ölüm Orucu Direnişi ile boşa düşürülmüştür. Bu kutsal direniş çizgisinin oluşturduğu miras üzerinden Ölümsüz Komutanımız Mahsum Korkmaz öncülüğünde gelişen şanlı 15 Ağustos Atılımı, halkımızın öz savunma gücünün sesi olarak Amed zindanlarında yükselen özgürlük çığlıklarına cevap olmuştur. Bu anlamda 15 Ağustos Hamlesi sadece halkımızın yeniden dirilişi değil aynı zamanda bu toprakların direniş kültürünün asıl öğeleri olan, Baba İshak’tan Şeyh Bedreddin’e, Pir Sultan Abdal’dan Şah İsmail’e,  zulum karşısında dağların yolunu tutanların direniş geleneğinin de yeniden doğuşu olmuştur.

Rêber APO’nun ifadesiyle, Hz. Ali’nin elindeki zulfikar gibi Büyük Komutan Mahsum Korkmaz da halkların elindeki kılıca dönüşerek, özgür yaşamı gerçekleştirmek adına faşizm ve diktatörlük karşısında direnenlerin tarihsel intikam gücüne dönüşmüştür.

15 Ağustos 1984 yılında işgalcilerin beyninde patlayan özgürlük mermisi ordumuz ARGK’nin temellerini atarak bugün HPG ve YJA Star ordumuzun şanlı bayraklarının özgürce dalgalanmasını sağlamıştır. Halkımızın Özgürlük Mücadelesi, bugün bütün ezilen halklar, sınıflar ve erkek egemen zihniyetin zulmü altında hiçleştirilen dünya kadınlarının umut ve direnç kaynağına dönüşmüştür. Şanlı 15 Ağustos Atılımı aynı zamanda kadın gerillacılığının gelişmesinin önündeki en büyük engel olan feodal, geri zihniyet ve anlayışlara da en büyük müdahaledir. Toplumsal özün koruyucusu olan kadını devrim saflarına taşımış, Kürt kadınının irade, cesaret kaynağı olmuştur. Özgür yaşam arzusunda ısrar etmenin somut karşılığı olan YJA Star Özgür Kadın Birlikleri, kadının savunulmasının garantisidir. Kadın ordulaşması 15 Ağustos hamlesini sahiplenme temelinde kadın köleliğinden ve eril zihniyetten alınan intikamın tarihsel cevabı olmuştur. Özgür kadın kimliği YJA Star’a, Sara yoldaşımızın, onursuzluğu, kimliksizliği, köleliği dayatan düşman karşısındaki dik duruşundan miras kalmıştır. YJA Star, geri geleneksel kadın duruşunu yıkarak dağlarda 15 Ağustos savaşçılığıyla yoğrulup komutanlaşan Hava, Hanım ve ardılları olarak Azime, Jiyan, Saadet, Zilan, Beritan ve daha nice büyük kadın komutanların yarattığı ‘’Savaşarak güzelleşen’’ kadın çizgisinin takipçisi, savunucusu ve bugün yaşatan gücüdür. Bugün, Ölümsüz Komutanımız Agit’in yiğit kadın yoldaşları olan Amed dağlarında Nujin, Serhat’da Nuda Sason, Zap’ta Delal, Avaşin’de Sarya, Gabar’da Hilal yoldaşlarımızın sergilediği kahramanlıklar, zafere kadar yaşamın ve mücadelenin her anına yiğitçe katılmanın iddiamızın göstergesi olmuştur.

Uluslararası emperyalist güçlerin doğrudan desteklediği faşist, sömürgeci TC devleti ilk kurşunun patladığı günden beri halkımızı ve hareketimizi bitirmenin hesaplarını yapmaktadır. Aradan geçen 37 yıl somut olarak göstermiştir ki, bitmek bir tarafa Özgürlük Mücadelemiz daha da büyümüş ve halkımızın kazanımları evrenselleşerek, çağa önderlik etme gücüne ulaşmıştır. Bugün sadece Kürdistan’da değil bütün dünyada Önderliğimizin geliştirdiği fikirler ışığında aydınlanan insanlık; gerici, sömürgeci, erkek egemen iktidarlara karşı mücadeleye  akın akın katılmaya başlamıştır. Kadınlar ve gençler öncülüğünde gelişen mücadele, faşist diktaların ömrünü gün geçtikçe azaltmaktadır. Mücadelemize ve halkımıza karşı pervasızca geliştirilen linç ve imha saldırıları, Önder APO’nun açığa çıkardığı bu devrimci enerjinin yayılmasından duyulan korkudan kaynaklanmaktadır.

Zaman, Komutan Agit çizgisinde mücadele etmenin zamanıdır.  Kürdistan Özgürlük Gerillası, Zap, Avaşin, Metina, Haftanin, Xakurkê, Botan, Dersim, Serhed ve Kürdistan’ın dört bir yanında Agitleşerek düşmanın beyninde ve yüreğinde patlamaktadır. YJA Star olarak Önderliğimizin fikirleri ışığında, Agitler’in yolunda tereddütsüzce, halkımızın özgürlük savaşçıları olarak, fedaice savaşıp zafere ulaşma irade ve kararlılığındayız. Direnişimiz, Önderliğimizin fiziki özgürlüğü temelinde, halkımızın üzerindeki imha konseptleri yıkılıncaya kadar devam edecektir.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here