Öz savunma var olmak ve özgürleşmektir

0
211

Kemal SÖBE

Öz savunma, bir halkın kendisini doğal olarak savunma tarzıdır. Öz savunma, bütün canlılarda görülen doğal bir savunma durumudur. Bu savunma, tehlikeler karşısında varlığını sürdürebilme, ayakta kalabilmeyi amaçlıyor. Öz savunma, aynı zamanda aslında kendi kendini de yönetebilme anlamına da gelir. Çünkü kendi kendisini savunabilenler, kendi kendilerini de yönetebilirler. Başka güçlerin savunmasına ihtiyaç duyanlar, kendilerini de yönetemezler. Kendi kendilerini savunmayı öğrenenler pekala kendi kendilerini de yönetebilirler. Düşman, kendi kendisini yönetebilen bir halktan korkar.

Çünkü her koşulda kendi kendisini yönetmeyi öğrenen bir halk, devlete ihtiyaç duymaz. İşte kendi kendini yönetebilmenin yolu, öz savunmayı yapabilmekten geçer. Düşman, aslında devletin kendisidir. Devletin her türlüsü düşmandır. Çünkü devlet özgürlüğün düşmanıdır. Öz savunma da, özgürlüğün tehlikeye girdiği anda kendisini gösterir. Öz savunmaya en çok ihtiyaç duyan halk, Kürt halkı olmuştur. Çünkü baskının en koyusu Kürtlerin üstünde hiç eksik olmadı. Kürtler dağlı bir halktır. Ki Kürt demek dağlı halk demektir. En iyi öz savunmayı, dağ hayatını en iyi yaşayabilenler yaparlar.

Öz savunma parça parça ve dağınık olmamalı. Belli bir bütünlülük içinde kapsayıcı olmalıdır. Sadece tek bir alanda olmamalı. Nerede bir zulüm-baskı varsa orada öz savunma devreye girmelidir. Gerilla güçleri, esasen bir halkın öz savunma güçleridir. Ve gerilla, öz savunmayı halka öğreten güçlerdir. Ancak halk, öz savunmayı her zaman sadece gerilladan beklememeli ama öz savunmayı gerilladan öğrenmeli ve kendisi bizzat öz savunmayı yapmalıdır. Devlet, öz savunmayı öğrenmiş bir halka saldırmaya cesaret edemez, çünkü öz savunmayı öğrenmiş bir halkın nasıl direneceğini çok iyi bilir.

Bütün zorba devletler, öz savunmayı yapabilen halklardan korkarlar. Öz savunma sadece askeri ve teknik bir durum değildir. Aynı zamanda bir sözlü ve tavır alma durumu olarakta yorumlanır. Yani bir zulüm ve haksızlık karşısında, başı dik durmakta öz savunma olarak görülür. Haksızlıklara karşı durmak, zalime karşı durmak, mazlumun yanında yer almak gibi durumların hepsi öz savunma kategorisine girerler. Öz savunmada her şey bir silah olarak kullanılır ya da öz savunmayı yapanlar, gerektiğinde her şeyi bir silah olarak kullanmayı öğrenmeliler. Kürt halkı, şimdi öz savunmaya daha çok ihtiyaç duyuyor.

Çünkü Kürtler özgürlüğe yakınlaşmış bulunuyorlar. Düşman, şimdi, Kürtlere daha çok yöneliyor. Çünkü Kürtlerin kazanması, düşmanın kaybetmesi demektir. Kürtler, hem kendi gerilla güçlerine sahip ve destek olacak hem de öz savunmasını yapacak. Öz savunma ve gerillanın direnişi birleşirse, zafer kaçınılmaz olur. Dikkat edilirse, düşman, gerillayı ve Kürt halkını birbirinden uzaklaştırmak için yapmadığı şey, baş vurmadığı yol ve yalan kalmadı ama buna rağmen başaramadı ve gerilla ile halk daha çok bütünleşti. Halk, öz savunmayı gerilladan öğrendi ve bulunduğu her alanda başarılı bir şekilde uyguladı.

Halkın gerillalaşması, öz savunmayı öğrenmesiyle olur. Kürt halkı bunu, yetersizlikler olsada, bir ölçüde başardı. Halk öz savunmayı öğrendikçe ve uyguladıkça özgürleşir. Öz savunmayı yapamayanlar özgürleşemezler, düşmanın zulmüne boyun eğerler. Öz savunma, aynı zamanda düşmanın anlayacağı dilden konuşabilmektir. Yani öz savunma halk savaşıdır. Halk savaşının en üst doruğa çıkabilmesidir. Halkın kendi iktidarını kurabilmesidir. Demek ki öz savunma bir devrimci eylemselliktir. Halkın isyana geçebilmesidir ve düşman karşısında zafer kazanmasıdır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here