Kürtler yeni yılda büyük devrimsel değerler kazanacaklar

0
181

Kemal SÖBE

Kürtler, düşmana karşı büyük mücadelelerle dolu bir yılı daha tarihe kattılar. İnsanlar, yeni yıla umutlarla, beklentilerle ve çeşitli ümitlerle girerler. Ya da yeni yılın umutlarla, başarılarla, huzurla, mutlulukla ve sevinçlerle dolu olmasını temenni ederler. Bu, bütün insanların ortak talepleridir. Ancak hayatın sadece sözlü temennide bulunmakla kurulmadığı, bir şey getirmediği, geçmiş yılların yaşanmışlığından netçe anlaşılıyor. Hayat çok güzel olduğu için insanlar ölüme gidebiliyorlar. Yani insanlar, hayatı uğruna ölecek kadar seviyorlar. Tabi bu durum her insan için geçerli olmamaktadır. Hayatı, uğruna ölecek kadar ölen, ölecek insanların sayısı çok azdır. İnsanlar, genellikle içinde yaşadıkları sistemin kendilerine verdiklerini ya kabul ederler ya da sisteme boyun eğerek yaşamlarına devam ederler. Sistemin çizdiği çerçevenin sınırlarına hapsolanlar, sistemleri değiştiremezler, karanlıkların olduğu yerde ışık ve umut olamazlar.

Kürtlerin içinde çıkan önemli kişilikler-şahsiyetler, ölüme meydan okuyarak yaşamı adeta yoktan var etmesini bilmişlerdir. Hakikatin yolunda yürüyenler, bütün zorluklara rağmen hedeflerine ulaşmasını bilmişler, amaçlarına ulaşmada başarılı olmuşladır. Sahteliğin güçleri, hakikatin direnişine çarparak un ufak oluyor. Kürt düşmanı güçler, Kürtlerin hakikat savaşı karşısında günden güne eriyorlar. Demek ki yaşamı uğruna ölecek kadar sevenlerin en büyük silahı ve gücü, uğruna öldükleri özgürlük ve yeni yaşam tutkusudur. Kırk yıllık mücadeleyle büyük umutlar yeşerdi, Kürdistan topraklarına serpildi. Her şehit, bir umut olarak toprağa aktı, filizlendi, büyüdü ve yarınlar olarak tekrardan doğdu. Her yeni yılda Kürtler daha çok güçlendiler, bilinçlendiler, kendi özlerine ulaşmasını bildiler. Demek ki yeni yılları yeni özgür yaşama çevirmek için eski olanı ret etmek gerekmektedir.

Kürtler, eski olanı ret ederek yeni olana doğru yürüyorlar. Eskiyi ret edemeyenler, yeniye ulaşamazlar. Kürtler, yüzlerce, binlerce yıllık sınıflı devletli sistemi olanca güçleriyle ret ettiler. Kürtler, sadece yüzyıllık inkar rejimine değil, bir bütünen binlerce yıllık insanlık karşıtı devlet erkine darbe vurmanın ideolojisini geliştirdiler. Kadın özgürlüğü, kadının yaşamın öznesi haline gelmesi Kürtlerin mücadelesiyle yaşamsallaştı. Görüldüğü gibi, Kürtler her bakımdan bir yenilenmeye imza atıyorlar. Her yeni yıl, Kürtler için umut oldu, özgür yaşamı kazanmanın mayası haline geldi. Kürtlerin direnişinde hiçbir emek ve bedel boşa gitmemiştir, Kürtlere çok şey kazandırmıştır. Kürtler, sadece kendileri için değil bütün insanlık için çeşitli projeler hazırlamışlardır. Düşman, Kürtlerin üstüne üstüne çok gidiyorsa, burada, Kürtlerin kesin kazanacağını bildiği içindir.

Kazanamayacağı kesin olan bir direnişi kimse dikkate almaz ve bir devletin bütçesini savaşa akıtmazlar. Kürtlerin kazanacağına kesin gözüyle bakıyorlar ki, Kürtlerin üstüne var güçleriyle gidiyorlar ama buna rağmen yenilgi üstüne yenilgi alıyorlar. 2021 de önceki yıllar gibi, düşmanın kaybettiği ve adım adım bitişe gitti bir yıl oldu. Bu mücadele büyük bedellerle, uzun ve zorlu oldu-oluyor ama kazanımı da çok büyük ve kapsamlı olacak. Bu mücadele uzun soluklu olacak ama insanlığa büyük kazanımlar getirecek. İnkar rejimi her yönden bir tükenişin eşiğine gelmiş bulunmaktadır.  Ekonomi dibe vurmuş, insanlar ekmek bulmakta bile zorlanır olmuşlar, her konuda şikayetler had safhada. Normal bir seçim olsa, AKP-MHP’nin biteceği netleşmiştir. Özellikle vahşi kapitalizmde hükümetler, çeşitli yalan vaatlerle toplumu oyalarlar ama AKP-MHP faşizmi, artık söyleyeceği yalan bulamıyorlar, her konuda sıfırı tükettiler.

Kürt sorununun çözümsüzlüğü, Kürtlerin inkar edilmesi, Türkiye’ye çok pahalıya patladı. Yüzlerce milyar dolar kirli savaşa harcandı. Yani Türkiye, sürekli kaybettiği ve kazanamayacağı bir kumar masasına yapışmış duruyor. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali, Türkiye, Kürtler karşısında kaybettikçe daha çok savaşmak istiyor. Ancak son yıllar hiçte eski yıllara benzemiyor. Türkiye’nin yüz yıllık rejimi artık bu savaşı kaldırabilecek durumda değildir. Yani Türkiye, 2000’den önceki yılları yaşamıyor ve dünyada eski dünya değil. Ve Kürtler ise eski Kürtler değiller. Kürdistan’ın tamamında bir ulusal isyan var. Dünya halkları, Kürtlerin arkasında daha çok durur hale geldiler. ABD-AB emperyalizmi ve Türkiye ile ekonomik siyasi ilişkileri olan devletler Türkiye’ye verdikleri çok yönlü desteği çekseler, Türkiye üç ayda tam bir tükenişi yaşar. Ancak bu desteğe rağmen, inkar rejimi gecikmelide olsa bitecek. Tarih, halkların kazandığını göstermiştir ama faşizm her zaman kaybetmiştir.

Ortadoğu’da dengeler Kürtlerin lehine değişmiştir. Kürtler, son yüzyılda ilk defa büyük kazanmanın imkanlarına sahip olmuşlardır. Büyük bir önderlik ve partileşmeyle Kürtler, hem kendilerini hemde Ortadoğu’yu kurtuluşa götürecek bir siyasi örgütsel güce ve birikime sahipler. Kürtler, her şeyden önce, büyük bir demokratik dönüşüm yaşadılar. Tarih ve yaşam geriye gitmez ileri gider. Kürtler, her bakımdan tarihi yeniden şekillendirip ilerliyorlar. Eskide ısrar edenler, yeninin ve değişimin sıcaklığı karşısında erimekten kurtulamazlar. Türkiye inkar rejimi, Kürtlerin direnişi karşısında bir erime yaşıyor. İnkarın sahipleri, Kürtlerin demokratik değişimini ve Türkiye’nin kaderini değiştirebilecek bir noktaya gelmelerini hazmedemiyorlar. Kürt hakikati bütün sahtelikleri yok ediyor, gerçeği yaşamsallaştırıyor. Kürtlerin, yeni yılda çok büyük değerler kazanabileceği netleşmiştir. Direniş varsa başarı kesindir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here