İlk uygarlıksal gelişim ve Adem ile Havva

0
186

Kemal SÖBE

Başta dindar çevreler olmak üzere, insanlar, Adem ve Havva’yı ilk insanlar olarak bilirler. Yani Allah’ın ilk kez bir kadın ve bir erkek yarattığını ve bütün insanlarında bu iki insandan türediklerine inanırlar. Bütün bu inanışların bir bilimsel temeli olmadığı inanış tarzında belli oluyor. Yani dini çevrelere göre, Allah dünyayı yedi-sekiz bin yıl önce yaratıyor ve yarattıktan kısa süre sonrada Adem ve Havva adlı bir erkek ve bir kadın yaratıyor ve bu iki insan evlendikten sonra bütün insanlar bu iki insandan türüyorlar. Ancak bilimsel araştırmalar, dünyanın yaklaşık beş milyar yıl önce oluştuğunu ve insanlığın geçmişininde milyonlarca yıl öncesine dayandığını ortaya koyuyor. Ancak bu gün ki modern insanın fiziksel halinin üç yüz bin önce oluşmaya  başladığı düşünülüyor. Dini çevrelerin inanışları çok çelişkilerle ve yanlışlarla doludur. Allah Kur’an’da, kardeş evliliğini zina saymış ve yasaklamıştır ama aynı zamanda Müslümanlara göre, Adem ve Havva, Allahın yarattığı ilk insanlar ve ilk Müslümanlardır.

Pekala, Allah hem Kur’an’da kardeş evliliğini zina sayıp yasaklayacak ama aynı zamanda da sadece bir kadınla bir erkek yaratacak. Allah niye aynı anda yüz erkek ve yüz kadın yaratmamışta, sadece bir kadın ve bir erkek yaratmış? Adem ve Havva’nın diyelimki iki kızı ve iki oğlu vardı, peki bu iki oğlu ve iki kızı kimlerle evlenmişler ve nasıl çoğalmışlar? Müslümanlar ve diğer bütün dinler, bu soruya cevap veremiyorlar. Allah hem kardeş evliliğini yasaklayacak ama aynı zamanda sadece bir erkek ve bir kadın yaratmış ta, bütün insanlarda bu ilk iki insandan yaratılmış öylemi? Böyle birşeye ancak aklını yanlış kullananlar inanırlar. İnsanlar çoğalsınlar diye, kardeş kardeşlemi evlenmiş??? Allah aynı anda çok sayıda erkek ve çok sayıda kadın yaratabilme kudretine-gücüne sahip değilmiymişki sadece bir erkek ve bir kadın yarata bilmiş??? Nereden bakarsak bakalım, yanlışlarla dolu bir durum karşımıza çıkıyor. Yani Allah neden sadece bir erkek ve bir kadın yaratsın?

Neden daha fazla erkek ve kadın yaratmasın? İnsanların bu soruyu kendi kendilerine sorup, bilimsel bir cevap vermeleri gerekiyor. Bırakalım kardeş evliliğini, iki yabancı erkek ve kadın bile, evlenmeden ilişki yaşamaları bile, şimdiki inançlara göre zina sayılıyor. Bu durumda nasıl oluyorda Adem ile Havva’nın çocukları kardeş evliliği yapmışlar? Böyle şeylere inanmak, aptallığın daniskası olmaz mı? Bunun böyle olduğuna inanan dindarlar, Allahın aynı anda tek bir erkek ve tek bir kadın yaratabildiğine mi inanıyorlar. Bunların hepsi baştan sona uydurma ve yalandır. Adem ile Havva ilk yaratılmış insanlar değildir, ilk uygar insanlara verilen isimler ve sıfatlardır. Yani metafordur, İsimdir. İlk peygamberdir dense bile yine doğrudur denebilir ama ilk insanlardır ve bütün insanlar onlardan türedi demek aslında Allah’ı zan altında bırakmaktır. Allah, kardeş evliliğini mi teşvik etmiş oluyor? Yani Allah bir erkek ve bir kadın yaratırken, insanların nasıl çoğalacağını hesaplayamamışmı, düşünememiş mi?

Allah’ın bunu düşünememesi mümkün değildir. Aksi durumda kardeş evliliği kaçınılmaz olur ve bu da zinadır ve yasaktır. Bunca bilimsel gelişime rağmen, insanlar hala akıllarını doğru ve bilimsel kullanamıyorlar. Allah ilk insanı yarattığında namusu ve kuralları koymamış mıydı? Allah ilk insanı yarattığında gerekli olan bütün kuralları-yasaları-kanunları koymuştu. Ancak hiçbir dindar, bunu açıklayamıyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, ADEM ve HAVVA, ilk insan değil, ilk medeni ve uygar insanlara verilen isimlerdir. Yani Adem ve Havva, kişi-şahıs değiller. İlk medeniyete öncülük eden bilgili insanlara verilen isimlerdir. On bin yıl öncesine kadar, insanlar ormanlarda, mağaralarda yabanıl-hayvansı bir sürü hayatı yaşıyorlardı. İnsanı, insan yapan sadece fiziki özellikleri değil, aynı zamanda akılsal-bilgisel gelişimidir ve bu gelişimle hayatını modernize etmesidir. Günümüz modern hayatı ve kuralları-yasaları on bin yıl önce yoktu.

Yani insanlar aile ve ev hayatı yaşamıyorlardı, günde üç öğün yemek yemiyorlardı, haftada bir defa banyo yapmıyorlardı, sabah kalktıklarında ellerini yüzlerini yıkamıyorlardı, elbiselerini yıkamıyorlardı, çünkü elbise yoktu, sanat-edebiyat-kültür-müzik yoktu. Yani insanlar ormanda yabanıl koşullarda çıplak, yarı çıplak yaşıyorlardı. İnsanları bu bahsettiğimiz yabanıl hayattan çıkarıp, modern-medeni yaşama götüren akıllı-bilgili insanlar, ortaya çıkıyor ve adım adım uzun yıllara sarkacak şekilde, insanlara uygar-medeni yaşamı öğretiyorlar. Bu uygarlaşmada rol oynayan erkeklere ADEM, kadınlara da HAVVA denirdi. Yani yabanıl orman hayatından medeni şehir-köy hayatına geçişi sağlayan ilk modern insanlara sıfat-isim olarak ADEM-HAVVA denirdi. Yani Adem ve Havva, dinlerin açıkladığı gibi, Allah’ın yarattığı ilk insan değiller. Uygarlığın oluşmasında temel rol oynayan ilk medeni insanlardır. Yani tek bir insan değildir. Çok sayıda insan vardı ve milyonlarca insan içerisinde ilk bilgilenmeyi yaşayan ve bu bilgilenmeyle insanları vahşi orman hayatından medeni şehir hayatına götüren ilk uygar insanlardır tanımı bilimsel olarak çok daha doğrudur.

Bunun böyle olmadığını iddia eden bazı dindar çevreler, insanların nasıl çoğaldıklarını nasıl açıklayabilirler acaba? Kardeş kardeşle evlenir mi? O dönem evlenirlerdi derlerse, Allah o dönem, insanları namussuz mu yaratmış yani??? Allah ilk insanı yarattığında namusu da yaratmamış mıydı? Akıldan-bilgiden yoksun olanlar, böyle uydurma şeylere inanıyorlar. İnsan biraz hayatı sorgular, bilimsel düşünür, akılcı olur. Yani insanı insan yapan bazı temel kriterler ve ölçüler var. Yani edep, ahlak, namus, kural, kanun yasa gibi, toplumsal yaşamı düzenleyen, insanları bu kurallar etrafında bir araya getiren kurallara, yasalara siyaset ve kültür denir. Modern uygar yaşam denir. İlk medeniyetten önce, bunlar yoktu. İnsanlar hayvansı bir yabanıl orman hayatı yaşıyorlardı. Ve bu yabanıl hayvansı orman yaşamında yaşayan canlılara da o koşullar içerisinde tam insan bile denmiyordu, yarı insan deniyordu. yani Adem-Havva demek aynı zamanda modernleşen insan demektir, gelişim gösteren insan toplulukları demektir. Yani günümüz modern insanları, ilk uygarlığı yaratan Ademlerin-Havvaları çocuklarıdır dersek doğru olur. Yani ADEM-HAVVA, ilk uygar insanlardır ve bu uygar insanlar hala üremeye devam ediyorlar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here