Kürt halkı KDP’nin ihanetine gereken cevabı verdi-veriyor

0
155
Kemal SÖBE
Başur Kürdistan ve özgürlük güçlerinin bulunduğu Medya Savunma Alanlarına inkarcı rejim tarafından yapılan işgal saldırıları, Kürt halkının her yerde yaptıkları mitinglerle protesto edildi. Özgürlük Güçleri, her zaman olduğu gibi, bu işgalide durdurmuş, işgal güçlerini perişan etmiştir. KDP’nin, ve Barzanilerin desteği olmadan bu işgallerin olamayacağını hepimiz biliyoruz. Aslında inkarcı rejimin, Bakur Kürdistan’ı, olduğu gibi, Başur Kürdistan’ı da, işgal ettiğini biliyoruz. Yani inkarcı rejimin, Başur Kürdistan’da, onlarca askeri üssü ve istibahrat bürosu olduğunu biliyoruz. Gelinen noktada, KDP ve Barzaniler, inkarcı güçlerin, bir nevi Kürtler içindeki kolu olmuştur. Barzanilerin, Kürt halkının emeği olan petrol paralarını, genellikle Türkiye’de istiflediklerini bütün Kürtler biliyorlar. KDP’nin üst düzey yetkilileri olan Barzaniler, her gün inkarcı rejim güçleriyle görüşüyorlar. Kürtlerin en çok ezildikleri ve soykırım altında olduklar Bakur’un, olup olmadığı, KDP’nin ve Barzanilerin umurunda bile değil.
KDP ve Barzanilerin, ulusal bir kimliklerinin olmadığı artık tam olarak netleşmiş durumdadır. KDP ve Barzanilerin ulusal bir çizgileri olsaydı, petrol paralarını halkın hizmetine verirlerdi, Arap ülkelerinde, Türkiye’de, AB ve ABD ‘de saklamazlardı. Barzanilerin servetleri günden güne artıyor. Bazıları, KDP’yi ve Bazranileri, Kürdistan maskesi taktıkları için, hala Kürdistani olarak görüyorlar. KDP ve Barzaniler, inkarcı rejim güçlerinin yanlarında emir erleri gibi duruyorlar. Dünyada hiçbir ulusun tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir. Kürt halkı, artık KDP’nin ve Barzanilerin bu ihanetine tahammül etmeyecektir. Varlığını dış dengelere ve ihanete bağlayan KDP ve Barzanilerin gelecekleri yoktur. Çünkü Kürt halkı, ulusal statüye sahip olabilmenin arefesini yaşıyor. Kürtler yüzdüler yüzdüler kuyruğuna geldiler. İnkarcı rejimin tek dayanağı KDP ve Barzanilerdir. Çünkü Bakurda, inkar rejim, dayandığı bütün kaleleri kaybetti. İnkar rejiminin Kürtler üzerinde kültürel ve siyasi bir etkisi kalmamıştır.
 Dört parçadaki bütün Kürtler, tek bir ulusal çizgide birleşiyorlar. Kürtler genellikle PKK çizgisinde yek vücut oluyorlar. KDP’nin ve Barzanilerin, Kürtler üzerinde bir etkileri yoktur ve bundan sonrada hiç olmayacaktır. KDP’nin ve Barzanilerin inkar rejimine destek vermesi, bardağı taşıran son damla oldu. Gelinen noktada, KDP ve Barzanilerin tasfiyesi şart oldu. Çünkü bu gidişatla bu gürüh takımı, Başurdaki kazanımları ve Kürtlerin yakında, bütün Kürdistan’da, kazanacakları ulusal statüyü tehlikeye düşürebilirler. Çünkü KDP ve Barzaniler, her türlü ihanete açıklar ve  kendi ailesel çıkarları için her kötülüğü Kürt halkına yaparlar. PKK’nin varlığını kendi ailesel saltanatları için tehlikeli buluyorlar. Çünkü PKK var oldukça ve Kürtlerin özgürlük gücü olmaya devam ettikçe, Barzanilerin yaptıkları bu ihanetlerin bir sonu olacak. Eğer KDP ve Barzanilerde biraz ulusal onur ve namus varsa, bu ihanete son verirler, Kürt halkından ve PKK’den özür dilerler, Kürt halkına hizmet ederler.
Kürt halkı, büyük bedellerle yüzyıldır ilk kez büyük imkan ve fırsatlara sahip olmuştur. Ulusal birlik tam gerçekleşirse, başarı kesindir. Dikkat edilirse, Kürtler hep içten çıkan engellerden ve ihanetlerden dolayı kaybettiler. Kürt düşmanı güçler, Kürtlerin en yumuşak karnının içten çıkan ihanetler olduğunu biliyor ve hep bu ihanetlere dayanarak Kürtleri yok etmek istediler. Şimdiki zaman, Kürtler için bir ölüm kalım-özgürlük zamanıdır. Yani Kürtler ya tam kaybedecekler yada tam kazacaklar. Kürtler ulusal önderlik etrafında kenetlendikçe güçlendiler, politikleştiler, her bakımdan yenilendiler ve düşmanı kendi içinde yok ettiler ancak ihanet damarını tam yok edemediler ama onunda sonu yakındır. Çünkü KDP ve Barzanilerin Kürdistan’da, bir kitle tabanları yoktur ve bu ihanetçi çizgiyle daha fazla yaşayamazlar. Ulusal birlik güçlendikçe, ulusal davası olmayanlar bir bitişi yaşayacaklar. Barzaniler, petrolden gelen milyar dolarları neden başka ülkelerde saklıyorlar?
Çünkü bu ihanetle fazla yaşayamayacaklarını kendileride biliyorlar. Bütün ülkelerdeki ihanetçi güçler eninde sonunda bir kaçışı yaşamışlardır. Bu gidişle, Barzanilerinde bir geleceği olmayacaktır. Kürtlerin hayatından çıksınlarda, hangi cehenneme giderlerse gitsinler. Kürtlere bir faydaları yok, zararlarıda olmasın. Kürt halkı, yaşadıkları her yerde, KDP’ye, Barzanilere ve inkarcı güçlere gereken dersi verdiler, uyarıyı yaptılar. KDP ve Barzaniler, ihanete devam ettikçe daha çok batacaklar ve bir çöküşü yaşayacaklar. Kürt halkı, Kürt kanı üzerinde saltanat sürdürülmesine izin vermeyecektir. Kürt halkı, Barzani ailesi saltanat sürdürsün, dolar kasalarını doldursun diye mücadele etmiyor, evlatlarını toprağa vermiyor. Barzaniler, batan geminin mallarına saldırır gibi, haydutlar gibi, Kürt halkının değerlerine saldırıyor. Özgürlük gerillası, Kürt değerlerine saldıran hainlere yaşam hakkı tanımayacak gereken cezayı verecektir…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here