Kürtlerin Ulusal Haklarını Savunmak Meşrudur

0
70

Kemal SOBE

İnkâr zihniyeti, Kürtlerin ulusal haklarını savunmayı ayrıştırıcı dil olarak görüyor. Bunu yaparken, dünyanın başka yerlerinde yaşayan Türkler için her hakkı savunuyor. Devlet kurmayı sadece Türklere hak olarak görürken, Kürtlerin anadilde konuşmasına bile izin vermiyor. Kürtlerin, kimlikleri için yaptıkları her şey ya bölücülük ya da terörizm olarak görülüyor. Kürtlerin ulusal kimliğini kabul etmeyen zihniyet oy için Kürtlerin ayağına dilenmeye gidiyorlar hem de utanmadan. ” Biz, Kürtlerle Türkler arasında ayrım yapmıyoruz ” demek, İnkâr zihniyetinin, Kürtleri hala Türk olarak görmek istedikleri anlamına gelir. Kıbrıs’ta Türkler için ayrı devlet kurmak bölücülük olmuyor ama Kürtlerin kendi topraklarında kendi doğal ulusal haklarını yaşamak istemeleri bölücülük oluyor. Toprakları dört parçaya bölünenler, dilleri yasaklananlar, kendi topraklarında esir hayatı yaşayanlar, her gün öldürülenler ve soykırım kıskacında olanlar Kürtlerken, nasıl oluyor da,  Kürtler bölücü oluyorlar? Kürtler kimlerin ülkesini bölmüşler?

Bırakın Türkiye’deki Kürtleri, diğer parçalardaki Kürtlere de her türden saldırı ve düşmanlık yapılıyor. Kürtlerin en küçük bir ulusal hakkını kendileri için tehlike olarak görüyor. ” Kürtler bizimle her türlü hakka sahipler ” diyorlar ama hangi haklar olduğunu bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar. TV’lerde, ” Kürtçe konuşanlarsa ” susun Kürtçe konuşmayın, burası Türkiye’dir ” diyorlar ama Kürtlerin bu toprakların yerlisi olduğunu unutacak kadar hafızasızlar. TV’lerde, Kürtçe konuşmayın burası Türkiye’dir diyenler, Kürtlerin ülkesinin nere olduğunu söylemek zorundalar. Türkiye, nankörlükle, cehaletin, milliyetçiliğin iç içe geçtiği bir ülkedir. Başka türlü, Kürt halkına yapılanları nasıl açıklamak gerekir? Kürtlerin yerinde başka bir halk olsaydı çok farklı davranırlardı ve ayrılmayı tercih ederlerdi. Kürtler, biz kardeşiz ve ayrılmayı değil, eşit ulusal haklar temelinde beraber yaşamak istiyoruz dedikçe, bunlar daha da vahşice hareket ediyorlar.

Kürtleri kaybettiklerinde, kendi geleceklerini tehlikeye atacaklarını göremiyorlar. Kürtlerin ulusal olmaktan kaynaklı haklarını savunmak için Kürt olmak bile gerekmiyor, asgari düzeyde insan olmak, demokrat olmak yeterlidir. Son günlerde, yine Kürtlere, bazı şehirlerde ırkçı saldırılar yapılıyor. Bu ırkçı saldırıları, bazı ırkçıların yaptığı münferit saldırılardır deyip basite alamayız. Bu saldırılar inkâr zihniyetinin onlarca yıldır insanların beynini ırkçılıkla zehirlemesinin sonuçlarıdır. Kürtlere bu yapılan saldırılar, Kürdistan’a yapılan saldırıların aynısıdır. Devletin yaptığı saldırılarla, ırkçıların yaptıkları saldırılar aynı zihniyetin ürünüdür. Bu saldırılar aslında Türkiye’nin geleceğine ve demokrasiye yapılıyor, kardeşliğe yapılıyor ama cehalet bu gerçekleri görmelerini perdeliyor. Kürtlerin demokrasi mücadelesi verdiklerini anlamak epey zaman alacak. Kürtlere yaklaşımlar, Kürtleri bir ulus olarak görmemenin kafa yapısıdır.

Otuz yıl önce, Kürt yoktur diyenler bugün, her gün Kürtlerin oylarını konuşuyorlar, hatta Kürt oluveriyorlar ama Kürtlerin kimliğini kabul edelim demiyorlar. Kürtler Türkiye’de her şey olabiliyorlar ama bir türlü Kürt olamıyorlar. Türkiye’de, Kürtleri anlayamama cehaleti var. Türkiye’deki zihniyet bütün milletleri anlayabiliyor ama Kürtleri anlayamıyor, anlamak istemiyor. Kürtler, bütün kötülüklere rağmen kardeşlik diyorlar, barış diyorlar, demokratik ulus diyorlar, halkların kardeşliği diyorlar, ortak vatanda beraber yaşayalım diyorlar. İnkâr zihniyetinin son zamanlarını yaşadığını biliyoruz. Bu kadar çırpınışı ve vahşileşmesi bundan dolayıdır. İnkâr rejiminin durumu, mezarın yanında geçerken korkudan ıslık çalana benziyor. Türkiye’yi yönetenlerin yüzlerine ve ruh hallerine bakıldığında, büyük bir iflas ve tükeniş içinde oldukları görülecektir. Kürtler çok bedel verdiler-veriyorlar ancak, gelecek Kürtlerin ellerindedir. Kürtler kendi ulusal kimliklerine de sahip olacaklar, demokrasiyi de kazanacaklar, halkların kardeşliğini de inşa edecekler…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here