Reşit: PKK, Kürt kadınının nasıl yaşamalı sorusuna cevap oldu

0
67

YJA Star komutanlarından Jiyan Reşit, PKK’nin, Kürt kadını açısından her alanda ‘nasıl yaşamalı’ sorusuna en mükemmel cevabı verdiğini söyledi.

YJA Star komutanlarından Jiyan Reşit, PKK’nin kuruluşunun, iradeleşen ve özgürlüğe yürüyen yeni Kürt kadın kişiliğini somutlaştırdığını belirtti.

YJA Star komutanlarından Jiyan Reşit, PKK’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ANF’nin sorularını yanıtladı.

PKK’nin kuruluşu Kürt kadının yaşamında ne gibi arayışlara sebep oldu?

Her şeyden önce 27 Kasım partimizin kuruluşu, başta Önder Apo’ya, özgürlük uğruna kendilerini feda eden şehitlerimize, onurlu Kürt halkına ve PKK çizgisinde fedaileşerek tüm modern silahlara karşı zafere inanarak mevzilerde amansız mücadele eden ve zindanda faşizm karşısında Kemallerin, Mazlumların, Saraların çizgisinde direnen tüm yoldaşlara kutlu olsun.

Kurdistan tarihinde birçok çıkışlar ve devlete karşı koyuşlar serhildanlarla gerçekleştirildi. Bu serhildanlarda Kürt kadınının asil duruşu yine soykırımcı erkek zihniyetine teslim olmamak için Zarife, Rindexan, Besê, Gulnaz Ana gibi kadınların öncülüğünde hem mücadele yürüttü hem de kendilerini feda edecek tarihi duruşların sahibi olarak Kurdistan kadınlarına güçlü bir miras bıraktılar. PKK’nin kuruluşunun ilk başlangıcında Önderliğimiz tüm toplumsal yargılara rağmen Kürt kadınını özgürlük mücadelesine dahil etmiştir. Talancı erkek zihniyetinin yaratmış olduğu tabular, önderliğimizin ideolojik mücadelesiyle yıkılmıştır. Erkeğin bireysel hizmeti ve onu memnun etmek için yaşayan kadın, PKK’nin ortaya çıkmasıyla birlikte artık kendisi için mücadele eden kadın gerçekliğini açığa çıkarmıştır. Kurdistan kadınında “nasıl yaşamalı” sorusuna cevap aramayla birlikte yine kendine ait olma arayışını geliştirdi. PKK’nin ilk çıkışında Sara arkadaş, kadın kimliğiyle mücadeleye katılarak “Kürt kadını savaşamaz” diyen devletçi erkek zihniyetini boşa çıkarmıştır. PKK’nin kurucu üyesi olarak mücadeleye katılması ve bizzat mücadelenin içinde yer alarak pratik uygulayıcısı olması, sadece Kürt kadınının değil tüm kadınların da düşleriyle birlikte yüreğini de mücadeleye katmasına sebep olmuştur. Onun için de PKK, Önderliğimizin düşüncesi ve Sara arkadaşın pratiğiyle tüm kadınlar açısından özgürlüğe çağrının ilham kaynağı olmuştur. Yaşamın her alanında PKK, Kürt kadını açısından nasıl yaşamalı sorusuna en mükemmel cevabı vermiştir. Yine PKK’nin kuruluşu “Nasıl yaşamalı” sorusuna cevap olduğu kadar iradeleşen ve özgürlüğe yürüyen yeni Kürt kadın kişiliğini somutlaştırmıştır.

KÜRT KADINI TARİHİNDE BOYUN EĞMEYEN DAMAR

Kurdistanlı kadınların PKK’ye katılması erkek egemen zihniyete bir tepki olduğu kadar kendi yaşamını inşa edebileceğine inanması ve kendi öz gücüne güvenmesiyle gerçekleşti. Çünkü Kürt kadın tarihinde egemenliğe boyun eğmeyen bir direniş kökü vardır. Kurdistanlı kadınlar, PKK’de kendi kökleri üzerinde yeni özgür kadın tipini yaratarak binlerce Zîlan, Bêrîtan, Sema, Sara, Bêrîvan ve Delal Nûrhak gerçekliğini yaratmıştır. Kadınların tarihsel köklerinden aldıkları güçle Önder Apo’nun çağdaş özgürlük ideolojisiyle buluşmaları, Kürt toplumu ve kadını açısından büyük değerleri de oluşturmuştur. Tarihsel özleriyle olduğu kadar özgürlük ideolojisi ekseninde mücadelelerini büyütmeleri; özgürlüklerini savunma temelinde şimdi dağlardan ovalara kadar her türlü kadın ve toplum soykırımına karşı soluk soluğa direnişlerini büyütmektedirler. Bugün Kurdistanlı kadınlar, aradıkları yaşamı PKK’de keşfedip kendi yaşamlarını inşa ederken 5 bin yıllık erkek egemen zihniyetten intikamlarını almaktadırlar. Kadın kurtuluş ideolojisi ekseninde kendi yaşamlarını inşa ederek toplumun demokratik inşasını da büyütmektedirler. Kurdistanlı yiğit kadınlar bugün YJA Star somutunda tüm dünya kadınlarına ilham kaynağı olarak, kadınların kendi öz güç ve azimleriyle demokratik modernite temelinde yeni yaşam tarzını örgütlemektedir. Bu da hem Kürt kadınını hem de Ortadoğu’daki tüm kadınların kendi öz güç ve emekleriyle demokratik yaşamı örgütleme inancını büyütmektedir. Böylece özgür yaşam kadınla olmaz, diyen devletçi egemen zihniyete karşı, özgür yaşam kadınla olur kültürünü örgütlenerek yaşamsallaştırmışlardır.

PKK’nin kuruluşuyla birlikte Ortadoğu toplumunda ne gibi değerler oluşturdu?

Ortadoğu toplumuna beşiklik etmiş olan Dicle ve Fırat havzası, coğrafya olarak da toplumlara kucak açmıştır. İnsanlığa analık yapmış tüm kültürlerin kadim toprağı olan Ortadoğu, sürekli egemenlerin saldırısı ve talanı olmasına rağmen kendi kadim kültürüyle kapitalist sisteme karşı sürekli bir direniş içerisinde olmuştur. Uygarlıkların ana merkezi olmasına rağmen hor görülen, küçümsenen bu topraklar binlerce yıldır süregelen tüm savaşlara şahitlik yapmıştır. Bu topraklarda yüzyıllardır egemenler “inkar et, böl-parçala-yönet” politikasıyla halkları birbirine düşman etmek istemiştir. PKK’nin çıkışıyla birlikte Ortadoğu toplumunun öz tarihine dayanan tüm kültürel zenginliğini ve tarihinin hakikatini açığa çıkartmıştır. Onun için de Önder Apo’nun ideolojisiyle hem Kürt halkı hem de Ortadoğu halkları öz değerleriyle buluşmuştur. Böylelikle kendiyle buluşan, kendi öz kimliğini sahiplenen halkların gerçeğini açığa çıkarmıştır. Yine ulus devletlerin, Ortadoğu halklarının inançlarını ve kültürlerini parçalayarak düşmanlaştıran zihniyete karşı PKK, tüm Ortadoğu’yu birleştirecek ve özgürleştirecek paradigmasıyla demokrasi mücadelesinin zeminini yarattı.

DEMOKRATİK TOPLUMUN İNŞASI HAYAL DEĞİL

27 Kasımla birlikte yani PKK’nin kuruluşuyla birlikte halklar bir araya gelerek, birlikte özgürlük mücadelesi vererek demokratik toplum inşasının çok da uzak bir hayal olmadığı gerçeğini ortaya koydular. PKK’de özgürlüğe koşan militanların, farklı halklardan insanların bir araya gelerek aynı özgürlük amacı ekseninde şehitler kervanına katılması, bu gerçekliği gözler önüne sermektedir. Bu anlamda PKK mücadelesi aynı zamanda halkların da birlikte özgürlüğe yürüyüşüdür. Onun için de 27 Kasım, sadece Kürt halkının diriliş bayramı değil, aynı zamanda Ortadoğu halklarının da özgürlüğe yürüyüş bayramı olmaktadır. PKK, bütün halkların hem kendi özgürlük tarihleriyle hem de diğer halklarla buluşma tarihidir. Onun için de sadece Kürt halkını özgürlükle buluşturan sınırlı bir mücadele değil, halkları özgürlükleriyle ve birbirleriyle buluşturan bir değer yaratma mücadelesidir. PKK mücadelesi, Kurdistan somutunda tüm insanlığın özgürce yaşayabilme mücadelesidir. PKK Ortadoğu’da büyük insanlık değerleri yaratarak, haksızlığa karşı amansız mücadele vererek Ortadoğu’daki soykırım savaşına karşı durmuştur. Soykırım ve kapitalist moderniteye karşı özgürlük mücadelesinde demokratik modernite inşasını büyüterek karşı durmaktadır.

PKK mücadelesinin yarattığı miras günümüzde kadın mücadelesine nasıl yansıyor?

PKK’nin verdiği mücadele, ilk günden bugüne kadar tüm halklar açısından büyük değerler yaratarak bugüne ulaşmıştır. Özgürlük mücadelesiyle dünyaya örnek olan Kürt kadının gücünü ortaya çıkaran ve onu öz dinamikleriyle buluşturan PKK gerçekliği olmuştur. PKK mücadelesinin 50 yıllık mücadele geleneği ve kadın ordulaşmasının 30 yıllık mücadelesi, hem insanlık hem de kadınlar açısından büyük değerler yaratmıştır. Özgürlük mücadelesinin yarattığı bu değerler, bugün özgürlük mücadelesinin birçok alanında yansımasını bulmaktadır.

Bugün sıcak savaş alanlarında YJA Star ve HPG’nin çağın tüm kimyasal ve tekniğine karşı yürüttüğü direniş mücadelesi, bunun somut bir yansıması olmaktadır. PKK’nin yaratmış olduğu direniş mirası, YJA Star militanlarında büyük bir özgürlük inancını oluşturmuştur. Kurdistan dağlarında AKP-MHP yine faşizmin kuklası olan KDP karşısında YJA Star güçlerinin sergilemiş oldukları direniş tarihte ender rastlanan bir direniş örneği olmaktadır. Aslında bu kadar teknik karşısında dünyada bir ilk olarak YJA Star direniş gücü göstermektedir. Dünyanın hiçbir savaşında görülmeyen bu eşsiz direnişte, PKK militanları genç olmalarına rağmen çok büyük inanıp savaşarak zafere kendilerini kilitlemiştir. YJA Star güçlerinin bugün dağlarda esasta tüm ezilen halklar ve her gün tacize, tecavüze her türlü erkek şiddetine maruz kalan kadınlar adına savaştıklarını bilmek gerekiyor. Faşizm karşısında hiç yılmadan, tereddüte kapılmadan faşistlerin üzerine yürüyen büyük yürek ve intikam ruhuyla savaşan Sara ve Rûken arkadaşlar bunun somut örnekleridirler. PKK’nin direniş geleneğiyle yine 50 yıllık mirasa sahip çıkmanın adıdır YJA Star. Kendi emekleriyle savaştaki profesyonel vuruş taktikleriyle düşmana verilmesi gereken dersi vermişlerdir. Fakat YJA Star güçleri olarak Erdoğan ve onun küçük ortağı olan MHP, yine piyonu olan KDP’ye söyleyeceğimiz son söz daha söylenmedi.

Bu vesileyle tüm genç kadınları dağlara, özgürlükle buluşmaya, faşizmi birlikte yıkıp Önderliğimizin fiziki özgürlüğünü sağlama ve kendi yaşamımızı kendimiz inşa etmeye çağırıyorum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here