PKK’nin kuruluşu Kürt halkının kurtuluşu ve özgürlüğü için bir zorunluluktu

0
104

KEMAL SÖBE

Bütün toplumsal değişimler tarihsel ve güncel olarak  bir ihtiyaçtan doğar ve yaşam var olduğu sürece bu değişim devam eder. Çünkü yaşam değişim üzerine kuruludur. Kürt halkının içinde bulunduğu ölüme yatırılma durumu, göz önüne alındığında PKK’nin varlığına ve verdiği destansı direnişe iyi bir anlam verilir. Kürt halkının ölüm kalım sorunu PKK’yi var etti ve PKK de Kürt halkını ölüm döşşeğinde kaldırıp her bakımdan tedaviden geçirip sağlığına kavuşturarak tekrardan yaşamasını sağladı. Tabi Kürt halkını tekrardan yaşamla özelliklede özgür yaşamla buluşturmak inanılmaz bir kararlılık ve irade ve insan üstü bir mücadeleyle başarıldı. Önderlik, ” iğne ile kuyu kazarcasına bu mücadele büyütüldü ” diyor. Ve Kürdistan devrimi ateşten gömlek giymekten daha yakıcıdır diyor, Önderlik.

Kürt halkının içinde bulunduğu olağanüstü koşullar büyük bir partileşme gerektiriyordu ve nitekim öylede oldu. Yani PKK’de gerçekleşen partileşme öyle dar anlamda sıradan bir partileşmeyi ifade etmiyor ve parti iktidarını kurma gibi bir amacıda yok. PKK partileşmesi eşittir bir halkın ve halkların kurtuluşu demektir. Bazı sosyalist deneyimlerde görüldüğü üzere, parti-devlet iktidarına gelme ve geleneksel devlet olup toplum üzerinde hegomonya oluşturma PKK’de hedeflenen bir durum değildir. Reel sosyalizmin içine düştüğü hatalardan dersler çıkarmasını bilmiş, geleneksel katı ulus devletinde halklar ne kadar tehlikeli ve zararlı olduğu tespitine ulaşmıştır. Halkın özgürlüğünü ve doğrudan demokrasiyi-öz yönetimi hedeflemeyen bir partileşme, halkların yaşamı ve öz yönetimi için tehlikeli görülmüş ret edilmiştir. PKK’de gerçekleşen partileşme sadece Kürtlerin ulusal kurtuluşunu ya da uluslaşmasını sağlamayı hedeflememiş, insanlığın içinde bulundu binlerce yıllık devletli ve sınıflı sistemi elekten geçirmiş ve mahkum etmiştir. Ne katı ulusal kurtuluşa ne de dar sınıfsallığa düşme gibi bir durum olmamıştır, tümüyle halkların doğal demokratik öz yaşamı hedeflenmiş, bu uğurda büyük gelişmeler sağlanmıştır.

Ayrıca, kadın özgürlüğünü hesaba katmayan bir partileşmenin geleneksel devletçi ve iktidarcı sistemi aşamayacağının tesipitini derinliğine yapmış ve kadın özgürlüğü için ciddi çalışmalar yapılmış ve kadınlar hayatın her alanında faal olabilecek şekilde yaşamın merkezine alınmıştır. Kıyıda köşede duran ve erkeğin gölgesinde kalan kadının yaşam içinde etkisiz kalacağını ve özgür olamayacağını ortaya koymuş, kadının bizzat hayatın öznesi olması gerektiğini yaşamsal hale getirmiştir. 27 KASIM 1978 bir parti manifestosu ve dirilişin gerçekleşmesidir. PKK’nin kuruluşu aslında sınıflı ve devletli sistem tarihinin sorgulanmasıdır. PKK’yi bu denli büyüten ve güçlendiren nedir acaba? Büyük yaşam ve yeni insan ideali PKK’yi büyüttü ve insanlığa yol gösteren bir politik-kültürel güç haline getirdi. PKK bazı masa başı örgütler gibi laf particiliği yapmamıştır, bizzat hayatın içine girerek halkın kendisi olmayı başarmış ve söz ile özü birleştirmesini bilmiştir.

Söz ile öz ile birleşip halkın yaşamını etkileyemezse ve bir yaşam tarzına dönüşmezse bir anlamı olmaz. PKK sadece nicel büyümeyi partileşme olarak görmemiş, daha çokta nitel sıçrama gerçekleştirmiştir. İçine kapatılan ve korkudan lal olan Kürt halkı PKK ile korku duvarlarını parçalamış, düşmanın midesine bir hançer gibi saplanmıştır. PKK Kürt halkına moral olmuş, güç vermiş, bilinç kazandırmış ve kendi kendisini yönetecek bir politik güç haline getirmiştir. Bugün Kürt halkı PKK’yi kendi doğal örgütlülüğü ve doğal demokratik özgür yaşamı olarak kabul etmiştir. PKK özgür Kürt halkının özgür yaşamında kendisini tarih sahnesine çıkarmış, tarihe yeniden şekil veriyor. Halkların özgür tarihi PKK’yle yeniden şekilleniyor. PKK Ortadoğu’da halkların hareketi olmayı başarmış, global emperyalizmin etkisinde kalan ve onu temsil eden bölge gericiliğine her yönüyle darbe vuruyor.

Emperyalizmin global ölçekte PKK’yi tehlike olarak görmesi aslında PKK’nin ideolojik olarak ne kadar büyük bir güç olduğunu gösteriyor. Yoksa ABD-AB ve daha bazı global güçlerin PKK’yle ve Kürt halkıyla ne gibi bir sorunları varki? Sorun ideolojik ve politiktir ve dünyanın binlerce yıllık sınıflı-devletli tarihinde gizlidir. Devletin varlığını ve sınıfları, emperyalizmin bölge egemenliğini insanlık namına sorgularsan ve buna karşı savaş açarsan seni düşman ilan ederler. PKK’nin bölgede, halkların lehine alternatif bir sistem oluşturma projesi ve çalışmaları emperyalimi ve bölge statükocu güçleri ciddi olarak rahatsız ediyor. Bu statükocu güçlerin Kürtler içindeki ayağıda kuşkusuz KDP hainleridir. KDP denen çete grubu da artık Kürtler içinde tutunamayacak duruma gelmiştir. Emperyalizm ve inkar rejimi darbe yedikçe KDP hainleride bir erime ve iflas yaşayacaktır. Kürt halkı özgürlüğe yaklaştıkça, halk düşmanı rejimler tarihten silinme noktasına geleceklerdir.

Görüldüğü gibi, PKK partileşmesi oldukça kapsamlı ve büyük toplumsal değişimleri gerçekleştiriyor. PKK’de partileşmek sadece nicel bir örgüt-parti kurmak değildir. Halkları özgürlüğe taşımak, hakların kendi kendisini yönetecek çok yönlü gelişmeyi sağlamak, yeni özgür bir insan ve toplum yaratmak PKK’de partileşmek demektir. Nitel gelişim, politikleşmek, sosyal ve kültürel düzey kazanmak, yaratıcı yetenek kazanmak, en önemlisi de derin insani ölçülere sahip olmak ve toplumsallaşmayı yaşamak özgürlüğün ve yaşamın hakkını vermek PKK’de partileşmenin en temel ilkeleridir. PKK’de geleneksel ulus devlet sınırlarına, sınıflara, savaşlara, sömürüye karşı büyük bir özgürlük savaşı başlamıştır. PKK’nin 45 kuruluş yılı başta Kürt halkı olmak üzere bütün halklara kutlu olsun…

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here