İlk komutanım Fazıl Botan

0
85

BESÊ ERZİNCAN

Halkımızın özgürlük savaşı kahramanlıklar, yiğitliklerle doludur. Kurdistan’da gerilla savaşımı diğer halkların gerilla savaşımına benzemez. Çok zorludur. Büyük irade, fedakârlık, azim, bağlılık ve pratik yetenek ister. Fazıl Botan (Ahmet Şeker) arkadaş, gerilla savaşımımızın büyük komutanı, işte bu gerilla savaşımımızın nadide temsilcilerinden biridir.

HPG Askeri Konsey üyesi Fazıl Botan, 2015 yılında Rojava’da yaralanmış ve sonrasında Avrupa’ya geçmişti. 15 Haziran 2022 tarihinde Fransa’da şehit düştü. Fazıl arkadaşın anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Komutan Fazıl, ardında çok büyük bir direniş tarihi bıraktı. Bu direniş ve özgürlük emeklerini biz arkadaşları olarak büyük sahipleneceğiz. Ve mutlaka özgür yaşamı derin yoldaşlık ilişkileri üzerinden inşa edeceğiz.

Kurdistan’da T.C. devletinin gerçekleştirmiş olduğu soykırım farklıdır. Bu soykırım politikalarına karşı koyabilmek, ancak büyük özgürlük, yurtseverlik, insanca yaşam tutkusu, iradesi ile gerçekleşebilir. Kurdistan’da gerilla savaşımı bu bağlamda köleliğe başkaldırışın en radikal, özgürlükçü, varoluşsal yanını temsil etmektedir. Halkımız, gençler, kadınlar bunu anladıklarından dolayı özgürlük savaşımının başlangıcından itibaren akın akın özgürlük saflarına katılmışlardır. Bilindiği gibi bizim ulusal özgürlük mücadelemiz diğer uluslardan farklıydı. Kurdistan ve Kürtlük açısından çok koyu bir inkâr ve imha söz konusuydu. Bu nedenle öncelikle Kürt kimliği, kültürü, dili, tarihinin var olduğunu gündemleştirmek gerekliydi. Gerilla savaşımı öncelikle halkımızın var oluş mücadelesinin adıydı. Devrimci halk savaşını yürütebilmek, ancak gerilla ordulaşmasının gelişmesine ve başarısına bağlıydı.

Yoldaşlığın derin timsali

Fazıl yoldaş- Başkan Apo’nun başlatmış olduğu var olma savaşına büyük yurtseverlik, toprağa, halka bağlık temelinde katılan tarihsel bir kişilikti. Son derece azimli, inatçı kişiliği Botan’ın kültürel tarihini temsil etmekteydi. Yoldaşlığın derin timsaliydi. Kurdistan’ın T.C. devleti tarafından işgali ve sömürge bir ülke haline getirilmesine büyük bir öfke duymaktaydı. Dolayısı ile düşman bilincini kendi kişiliğinde somutlaştıran, bu temelde büyük bir iddia ile mücadele eden bir arkadaşımızdı. Kurdistan’da gerilla tarihimizin hemen tüm evrelerinde bulunmuş, bu tecrübeleri özümsemiş bir komutandı.

İlk 1993 yılında Botan’da tanıdım

Onu ilk güzelim Botan coğrafyasının can damarı olan Herekol Dağlarının eteklerinde, 1993 yılında tanımıştım. Önderliğimizin gerilla savaşımında yeni bir hamle ile hareketli gerilla birliklerinin oluşturulması, aynı zamanda kadın ordulaşma perspektifini verdiği yıllardı. Hareketli gerilla birlikleri, aktif ve etkili bir gerilla savaşımını yürütmenin, düşmana darbeler vurmanın temel bir örgütlenme biçimiydi. Böylesi önemli bir hamlede özgürlük gerillasının kalbinin coğrafyası olan Botan Eyaleti’nin rolü çok stratejikti. Botan Eyaleti her zaman özgürlük gerillasının merkeziydi. Fazıl Botan’ı işte böylesi bir mücadele döneminde Botan’da tanımıştım. Gerilla ordusunun büyütülmesi, başarılı eylemler yapılması ve T.C. devletinin Botan’dan sökülüp atılması sürecininin komutanlığını üstlenmişti. Heval Fazıl, kendisinin almış olduğu rol ve misyonun farkındaydı. Bu temelde pratiğe en aktif bir biçimde öncülük etmekteydi.

Ömrünü gerillanın başarısına adadı

Her zaman ciddi ve kararlı yüzü ve duruşu ile çevresine sürekli güven, inanç aşılardı. Düşman hareketliliğine karşı sürekli tetikte, disiplinli yaşamı, pratik zekâsı ve fedakarlığı ile çevresindeki tüm yoldaşları kendine çeki düzen vermeye iterdi. Mütevazi yaşamı ve katılımı ile sürekli çevresine öncülük yapardı. Fazıl arkadaş, yaşamı, duruşu her şeyiyle Kurdistan dağlarının, coğrafyasının bir parçasıydı. Bu coğrafyaya tutkuluydu. Bu nedenle adeta her şeyi ile coğrafya ile bütünleşen bir yapısı vardı.

Yüzlerce eyleme katıldı, yüzlercesini koordine etti. Nerede ise bütün ömrünü gerilla savaşımının gelişmesine, başarısına adadı. Kendi komutası altında kadın-erkek binlerce gerilla adayını pratikte eğitti, cesaret verdi, savaşı, komutanlığını öğretti. Savaş tarihimizin en tecrübeli komutanlarından biriydi. Gerilla savaşımında pratik öncülüğü geliştirme yönüyle özünde kadın ordulaşmasına da büyük katkıları olan bir arkadaşımızdı.

Büyük bir direniş mirası bıraktı

Ayrıca Zap direnişinde düşmana karşı elde edilen zaferlerde, İran devletine karşı Kandil direnişini komuta ederek de ismini tarihe yazdırmış bir arkadaşımızdı.

Yaşamının tümünü, duygularını, düşüncelerini bütünü ile ülkenin özgürleşmesine adamış olan Fazıl arkadaş, 2015 yılında kaza geçirdiği ana kadar da büyük fedakarlıkla askeri çalışmaların en küçük biriminden en büyük görevine kadar emeği, aklı, cesaret ve yeteneği ile katılım gösterdi.

Fazıl arkadaş mücadelesi ve direnişi ile ardından çok büyük bir direniş mirası bıraktı. Botan’ın cesaretli, kahraman komutanı Fazıl Botan’ı saygı ve minnetle anıyorum. O’nu asla unutmayacağız. O’nun anısına Özgür Kurdistan ve Özgür kadını yaratma çalışmalarımızı mutlaka başarıyla sürdüreceğiz.

Kaynak: Yeni Özgür Politika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here