Mehmet Karasungur, PKK’nin direniş çizgisininde militan faaliyetlerde bulunan bir değerdir

0
100

Abdullah ÖCALAN

Kurdistan ulusal kurtuluş hareketinin önder gücü PKK, Merkez Komitesi Üyesi Mehmet Karasungur ve yiğit militanı İbrahim Bilgin’i 2 Mayıs 1983 günü aynı anda yitirmiş bulunmaktadır. Büyük cesaret ve fedakarlıklarla yola koyulan ve direniş çizgisini başarıyla uygulamak isteyen devrimin onlarca militan kadrosunu da aynı sıcak mücadelenin ateş hattı içinde kaybetmenin derin açışı içinde bulunsak da, partimiz, mutlaka atılması gereken bu adımların ve halkımızın bağımsızlık özlemlerine ulaşmasının bedeli olan kayıplarımızın anlamını en derin izahına kavuşturup, bunun gereklerini her ne pahasına olursa olsun yerine getirmek zorundadır.

Ezilen sınıflar ve halklar, egemen güçlere karşı verdikleri mücadelelerde en seçkin evlatlarını şehit vermiş ve büyük kahramanlıklar yaratmışlardır. Dünya halklarının tarihi, yaşamlarını insanlığın bu soylu davasına adayan sayısız kahramanlarla doludur. Onlar, direniş mücadelesinde kazandıkları kahramanlık sıfatıyla bir döneme damgalarını vurmuş, döktükleri kan üzerinde yükselen mücadelelerin ölümsüz sembolleri haline gelmişlerdir, işte tarihi direnmelerle dolu olan Kurdistan halkı da, büyük fedakarlıklar ve kayıplar pahasına bugüne gelen, günümüzde ise PKK’nin Türk sömürgeciliğine karşı açtığı modern direnme bayrağı altında saf tutan ve bu uğurda her gün en gözde insanlarını şehit veren bir halktır.

Bağımsızlığı ve özgürlüğü için ayağa kalkan Kurdistan halkı ve onun en değerli evlatları olan devrimciler, böyle bir amacı gerçekleştirmek için büyük fedakarlıklara katlanmak ve bu kutsal amaçlarının ağır bedelini ödemeyi göze almak zorunda olduklarını daha ilk günden biliyorlardı.

Güçlü bir miras üzerinde doğmamasına rağmen, verdiği mücadele ve bu mücadelede yarattığı doğru ideolojik, politik ve örgütsel önderliği ile kendisini ve Kurdistan halkını dünya kamuoyu ve ilerici insanlığa kabul ettiren PKK hareketi, vardığı bu noktaya mücadelesinde büyük kahramanlıklar yaratarak ulaşabildi.

Ağır koşullar içinden geçtiği bir dönemde, zulmün kaleleri olan cezaevlerinde yükselttiği direnişle bir dönemi kapatarak yeni bir dönemi başlatan PKK, çok güçlü hazırlıkla girdiği bu dönemde de en seçkin militan ve önderlerini şehit vermektedir. Açık ki, adımlarını henüz atmakta olduğu yeni dönemde verdiği şehitleri de, dönemin mücadele özelliklerine yaraşır direnişler yarattılar. Bu direnişler mücadelemize büyük atılım kazandıran ve bu anlamda belirleyici rolleri sürekli olan direnişlerdir, işte partimiz, kurucu önderlerinden ve Merkez Komitesi Üyesi Mehmet Karasungur ve seçkin savaşçı İbrahim Bilgin yoldaşları da, böyle bir ateş hattı ve direniş içinde kaybetti.

Yeni dönemde direnişin sadece Türk sömürgeciliğine karşı değil, farklı yöntemlerle de olsa, aynı zamanda Kurdistan ulusal kurtuluş mücadelesini yanlış yollara çekmeye çalışan her türden milliyetçi reformist burjuva güçlere karşı da gelişmek zorunda olduğunu göstermesi bakımından Mehmet Karasungur yoldaşın proleter direnişçiliğinin mücadelemiz açısından anlamı çok büyüktür.

Partimizin yeni döneme uygun mücadele çizgisinin hayata geçirilmesinde ve direnişin örgütlendirilmesinde bir köprü rolü oynayan Hezil, Cizre direnişleri ve son olarak da PKK Merkez Komite Üyesi Mehmet Karasungur ve parti militanlarından İbrahim Bilgin yoldaşların şehit olması, döneme damgasını vuran acı, fakat bir o kadar da soylu gerçeklerdir.

DÖNEMİN ÖNDER DİRENİŞÇİSİ

Mehmet Karasungur yoldaş, bu dönemin önder bir direnişçisi olduğu gibi, PKK hareketinin önderlik çizgisinin yaratıcılarından ve PKK’nin direniş çizgisinin hayata geçirilmesinde en militan faaliyetlerde bulunan bir değerdir.

1978-79 yılları, Türk sömürgecilerinin devrimci hareketi yok etmek doğrultusunda kesin hüküm biçtiği, ama aynı zamanda Kurdistan tarihinde devrimci bir partinin kurulmasının karar yıllarıydı. Birçok gücün içinde bulunduğu olumsuzluğa rağmen, bu yıllarda kahramanca bir çıkış yapılmalıydı. Fakat böyle bir çıkış, yürekli önderler ve militanlar isterdi. İşte Mehmet Karasungur yoldaş, böyle bir anın güçlü kişiliğidir. O, PKK’nin ilanında ve direniş çizgisinin hayata geçirilmesinde en küçük bir tereddüt taşımadığı gibi, en ileri hatlarda görev almayı ve bu görevleri bizzat militanca yerine getirmeyi de en şerefli işlerden birisi olarak görmüş, bu anlamda da PKK’nin doğuşundaki tarihsel rollerden birisini oynamıştır.

DİRENİŞİN CESARET, FEDAKARLIK VE BİLİNÇ KAYNAKLARINDANDI

Mehmet Karasungur yoldaş, PKK tarihinde ve çağdaş ulusal kurtuluş mücadelemizde Hilvan, Siverek ve giderek tüm ülke çapında yaygınlaşan direnişin temel cesaret, fedakarlık ve bilinç kaynaklarındandı. Bu yıllarda, devrimci bir partinin şekillenmesinde olduğu kadar, direniş çizgisinin (ki onsuz devrimci bir parti olunamaz) yaratılmasında bu adımlar atılmasaydı, PKK pratiğinin de bir anlamı olmayacaktı. Eğer daha sonraki yıllara damgasını vuran bir direniş çizgimiz ve direnişin önderliği oluştuysa, Mehmet Karasungur yoldaşın böyle bir oluşumdaki payı gerçekten tarihseldir.

Mehmet Karasungur yoldaş, PKK’nin gerek ideolojik önderlik çizgisinin ve gerekse direnişçi politik önderlik çizgisinin gelişmesinde başından beri yer alarak, halkımızın her sınıf ve tabakasından birçok insana cesaret vermiş bir halk önderidir. Hilvan ve Siverek direnişlerinin de örgütleyicisi olan Mehmet yoldaş, aynı zamanda en tehlikeli noktalarda elde silah eşkıya çetelerine ve sömürgeci kolluk kuvvetlerine karşı büyük çatışmalara giren ve usta taktikleriyle düşmana büyük kayıplar verdiren, cesareti, bilinci ve ataklığı ile düşmana korku salan büyük bir komutandı.

O, partinin doğmasında olduğu kadar, daha sonraki gelişim sürecinde de partinin yeni döneme ilişkin derinleşen ve genişleyen ideolojik-politik-askeri önderlik çizgisini en üst düzeyde kavramış, bunu coşku ve kararlılıkla hayata geçirmesini bilmiştir. Bu yönü o kadar açıktır ki, bu yıllarda tüm Türkiye ve hatta Ortadoğu’da birçok örgüt ve önderde görülen yılgınlık, kendini dağıtma gibi hastalıkların adeta panzehiri olmuştur.

Mehmet Karasungur, henüz modern bir önderliğe kavuşmamış olan Kurdistan’ın bu parçalarındaki gelişmeler karşısında her zaman proletaryanın tavrını temsil edebilme gücünü göstermiş, PKK direnişçiliğini bu alanlara da taşırarak, yıllardan beri Kürt köylüsünün, halk kitlelerinin ufkunu karartan burjuva-feodal önderlikleri teşhir etmiştir. Son olarak da, ulusal güçler arasında süren ve yüzlerce yurtsever insanın ölümüne yol açan çatışmaları durdurmak ve faşist Saddam rejimine karşı birlik sağlamak için görev almış ve bu görevinin başında şehit düşmüştür.

Yeni dönemde direniş çizgisini her alana başarıyla uygulamak, elbette ki zorluklara göğüs germeyi gerektirir. Bunun için ise, güçlü, yürekli, sabırlı önderlere ve örgütlere ihtiyaç vardır, işte, O, bu vasıfların sahibiydi. PKK’nin oluşumu ve Kurdistan ulusal kurtuluş mücadelesi, biraz da bu adla anılacaktır. Ve eğer, direniş bundan sonra gittikçe kızışan bir savaş biçiminde gelişecekse, her şeyden önce Mehmet yoldaşın adının kaynaklık edeceği güçlü bir temele sahiptir. Tarihte öyle adlar vardır ki, oynadıkları rolle çevrelerini sürükler ve örgütler. Böyle bir kişilik olan Mehmet yoldaş, gerek PKK önderliğine ve gerekse O’nun direniş çizgisine duyduğu güvenle çalışırken, Kurdistan’da uğruna en çok savaşılacak bir oluşumun ancak böyle gerçekleşeceğinin bilincindeydi.                       |

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 1983 yılında yaptığı değerlendirmeden derlenmiştir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here